STAVBY
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vedení společnosti

Bc. Petr Míka - jednatel společnosti
p.mika@kavas-w.cz

Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,                                                                                                                                     
specializace -stavby hydrotechnické a stavby zdravotnětechnické č. AO 0102091

 
Jan Míka - stavbyvedoucí
j. mika@kavas-w.cz

Autorizovaný stavitel v oboru vodohospodářské stavby, specializace - stavby zdravotnětechnické č. AO 0100205

© 2019 KAVAS W, s.r.o. | Realizace: Mashina.cz